جزیره کودکان- شهر بازی
چی‌بپوشم کجا بپوشم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  چی‌بپوشم

برای 3 تا 6 ساله‌ها

  پدر و مادر گرامی

  در این بازی کودک شما می‌آموزد که چه پوشاکی را در چه آب و هوایی بپوشد. از کودک خود بخواهید به بیرون از پنجره نگاه کند و بگوید هوا چگونه است. سپس از او بخواهید پوشاک مناسب را از سمت راست انتخاب کند(روی آن کلیک کند) و آن را به سوی کایلو بکشد و به تن او بپوشاند.

  بازی را بارگذاری کنید

  توجه: برای این بازی باید نرم‌افزار شایک‌ویو را روی رایانه بارگذاری کرده باشید. اگر این گونه نیست، آن را از همان صفحه‌ی بازی بارگذاری کنید.

  منتظر بازی‌های آموزشی دیگری باشید

نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.129.857.fa
برگشت به اصل مطلب