جزیره کودکان- شهر بازی
یک سرگرمی کودکانه که به زبان‌آموزی کمک می‌کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGE

برای 2 تا 4 ساله‌ها

  پدر و مادر گرامی

  پس از بارگذاری این بازی، صندوقچه‌ای روی صفحه‌ی نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود. کودک شما باید روی صندوقچه کلیک کند تا هر ‌چه در آن است بیرون بیاید. با هر بار کلیک یک جانور، یک اسباب‌بازی یا خوراکی بیرون می‌آید. پخش صدا را روشن بگذارید. بازی را بارگذاری کنید

  1. نام چیزها را از کودک خود بپرسید. اگر نام آن‌ها را به درستی بیان نمی‌کند، چندبار بازگو کنید تا بیاموزد.

  2. از او بپرسید که آن چیز چه صدایی دارد. اگر مناسب دانستید چند بار صدای آن چیز را با هم‌دیگر تقلید کنید.

  3. از او بپرسید که هر یک از آن چیزها به چه کار می‌آید؟ کدام را می‌خوریم یا با کدام یک بازی می‌کنیم؟

  4. انتظار نداشته باشید که او به همه‌ی پرسش‌های شما پاسخ بدهد. هدف فقط انجام یک گفت و گوی ساده در جریان انجام یک بازی رایانه‌ای است.

  توجه: پس از بارگذاری بازی می‌توانید ارتباط رایانه و اینترنت را قطع کنید. تا زمانی که صفحه‌ی بازی را نبسته‌اید، می‌توانید بازی را انجام دهید.

  منتظر بازی‌های آموزشی دیگری باشید

نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.129.693.fa
برگشت به اصل مطلب