جزیره کودکان- شهر بازی
تخم پنگوئن را گرم نگه دارید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

در زمستان‌های سرد جنوبگان، پنگوئن‌های پدر باید از تخم‌هایشان برای دو ماه آن‌هم روی زمین پوشیده از برف و یخ نگهداری کنند. در این زمان، مادر به دریا می‌رود تا غذا به دست آورد. در این بازی شما نقش پدر را بازی می‌کنید و باید تخمی را بین پاهای خود نگه‌ دارید تا گرم بماند.

چگونه بازی کنم

1. با موشواره‌ی رایانه پنگوئن را جابه‌جا کنید و تا زمانی که این کار را می‌کنید، تخم درجای مناسب خود می‌ماند.

2. در سمت راست دماسنجی هست که دمای تخم را نشان می‌دهد. اگر دمای کافی را فراهم کنید، به مرحله‌ی بعدی راه می‌یابید.

 

3. مواظب باشید به پنگوئن‌های دیگر برخورد نکنید یا پرندگان شکاری تخم شما را با خود نبرند.

4. ماهی‌ها را بخورید اما مواظب باشید روی یخ سر نخورید.

5. اگر تخم خود را از دست دادید، زود روی آن بازگردید.

6. اگر به‌خوبی از تخم نگهداری کنید، جوجه پنگوئن از تخم بیرون می‌آید.

7. این بازی تا مرحله‌ی 20 ادامه دارد . هر چه پیش می‌روید، سخت‌تر می‌شود

 بازی را آغاز کنید ...

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.129.531.fa
برگشت به اصل مطلب