- روی شبکه
سازمان فضایی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/9/13 | 

 فعالیت‌های فضایی ایران از سال‌های پیش از انقلاب با راه‌اندازی مراکزی برای دریافت داده‌های ماهواره‌ای آغاز شد. سپس مدتی به سستی گرایید و اکنون جنب و جوش تازه‌ای پیدا کرده است. اکنون ایران دارای سازمان فضایی و شواری عالی فضایی شده است و امید می‌رود با پشتیبانی بیشتر و کوشش پیگیرتر، گام‌هایی بزرگی برای دستیابی ایرانیان به فضای بی‌کران و بهره‌مندی از سودمندی‌های پژوهشی و کاربردی آن برداشته شود.

  سازمان‌ فضایی ایران با هدف فرهنگ‌سازی و آشنایی بیش از پیش کودکان، دانش‌آموزان، دانشجویان و مدیران سازمان‌ها و نهادها به راه‌اندازی پایگاه اینترنتی به نسبت مناسبی دست زده است. بخش ویژه‌ی کودکان این پایگاه نشان می‌دهد که کارشناسان سازمان فضایی به‌خوبی دریافته‌اند که فرهنگ‌سازی را باید از سطح پایه آغاز کرد و در سطوح دیگر گسترش داد.

از پایگاه سازمان فضایی ایران بازدید کنید

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.873.fa
برگشت به اصل مطلب