- روی شبکه
برترین پایگاه‌های تاریخی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/1/28 | 

  بسیار پرسیده می‌شود که آیا تاریخ چیزی به ما می‌آموزد؟ تاریخ به ما می‌آموزد که سودمند باشیم، بردبار باشیم و به یکدیگر یاری رسانیم و هر گاه مردمی چنین نبودند، نه تنها خود روی خوشبختی را ندیدند، بلکه گاهی راه رسیدن به خوشبختی را برای دیگران دشوار کردند. بنابراین، آگاهی به رویدادهای تاریخی می‌تواند در رسیدن به آینده‌ای روشن‌تر و آسایش‌بخش‌تر به ما کمک کند.

  برای آگاهی از رویدادهای تاریخی و این که در روز مورد نظر شما در تاریخ چه گذشته است، می‌توانید از پایگاه‌های زیر دیدن کنید:

  http://www.history.com

  http://www.history.com/tdih.do

  http://www.bbc.co.uk/history/

  http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html

  http://encarta.msn.com/encnet/features/onthisday.aspx

 

  ویژه‌ی تاریخ ایران

  http://www.iranianshistoryonthisday.com /

  http://www1.irna.ir/fa/occations/menu-384/

  http://www.iranchamber.com/

  http://www.livius.org/persia.html

  http://chn.ir/

  موزه‌های برتر جهان

  http://www.metmuseum.org/

  http://www.thebritishmuseum.ac.uk/

  http://www.louvre.fr

  http://hermitagemuseum.org/

  http://www.nationalmuseumofiran.ir/   

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.783.fa
برگشت به اصل مطلب