- روی شبکه
گنجینه‌ی پایگاه‌های زیست‌شناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/10/18 | 

  این پایگاه بخش کمک‌آموزشی یک کتاب درسی زیست‌شناسی است که ویژه‌ی دانش‌آموزان استرالیا و نیوزلند نوشته شده است. در بخش پیوند‌های زیستی (Biolinks) پایگاه‌های اینترنتی مرتبط با سرفصل‌های زیست‌شناسی فهرست شده‌اند: رفتارشناسی جانوران، زیست‌شناسی فضایی، فناوری زیستی، ژنتیک، زیست‌شناسی گیاهان، میکروب‌شناسی و پایگاه‌های ویژه‌ی آموزگاران. شما می‌توانید نمونه‌هایی از صفحه‌های کتاب درسی و کتاب کار همراه آن را نیز دریافت کنید و در بخش منابع (Resources) با کتاب‌ها، مجله‌ها، نرم‌افزارها، فیلم‌های ویدیویی، فرهنگ واژگان و ابزارهای آزمایشگاهی زیست‌شناسی آشنا شوید. این پایگاه می‌تواند الگوی مناسبی برای راه‌اندازی پایگاه‌های مانند آن به زبان فارسی باشد. از این پایگاه بازدید کنید

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.695.fa
برگشت به اصل مطلب