- روی شبکه
امپراتوری ایمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/5/30 | 

این پایگاه بخش مکمل فیلمی به همین نام است که شبکه‌ی پی‌بی‌اس آمریکا پیرامون اسلام و تمدن اسلامی ساخته است. در بخش نوآوری(Innovation)، به معرفی نوآوری‌ها مسلمانان در اخترشناسی، مهندسی، ریاضیات، پزشکی و کاغذسازی و انتشارات اشاره شده است. در بخش دیگری از این پایگاه گاهشمار(Timeline) رویدادهای مهم فرهنگی، علمی و سیاسی مسلمانان آمده است. در بخش منابع آموزشی(Educational Resources) چند طرح درس عرضه شده است که معلمان برای آموزش تاریخ و فرهنگ مسلمانان می‌توانند از آن‌ها بهره گیرند.

از این پایگاه بازدید کنید

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.631.fa
برگشت به اصل مطلب