- روی شبکه
دین‌های جهان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/3/10 | 

این پایگاه را می‌توان فرهنگ‌نامه‌ی دین‌ها و آیین‌های جهان دانست. در بخش مربوط به هر دین، به باورها، واژه‌های تخصصی، تاریخ، تعطیلات دینی، جاهای مقدس، کتاب‌های مقدس و روزشمار مهم‌ترین روی‌دادهای مرتبط با آن دین، پرداخته شده است. هم‌چنین، از راه این پایگاه با پایگاه‌ها و منابع دیگری آشنا می‌شوید که پیرامون دین‌های جهان اطلاع‌رسانی می‌کنند.

از این پایگاه بازدید کنید ...

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.589.fa
برگشت به اصل مطلب