- روی شبکه
آن سوی کشف‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/2/19 | 

برای بسیاری از ما جالب است بدانیم یک کشف علمی چگونه رخ داده است. با مطالعه‌ی مقاله‌های این پایگاه در می‌یابیم که دانشمندان زیادی در یک کشف علمی بزرگ نقش داشته‌اند و دستاوردهای آنان نتیجه‌ی بهره‌گیری از کوشش‌های علمی دانشمندان دیگر طی سال‌ها و گاهی سده‌ها بوده است. مقاله‌های این پایگاه در شاخه‌های زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، کشاورزی، اقتصاد، ریاضی، بهداشت، زمین‌شناسی و فناوری طبقه‌بندی شده است. همراه هر مقاله نیز خط سیر زمانی(Timeline) مرتبط با موضوع مقاله آمده است. این پایگاه پربار را فرهنگستان علوم آمریکا راه‌اندازی کرده است و روز به روز بر شمار مقاله‌های آن افزوده می‌شود.

از این پایگاه بازدید کنید ...

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.579.fa
برگشت به اصل مطلب