- روی شبکه
بزرگ‌ترین جدول تناوبی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/2/7 | 

در این پایگاه جدول تناوبی ویژه‌ای عرضه شده است که با گزینش هر عنصر می‌توانید درباره‌ی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن عنصر دانستنی‌های زیادی به دست آورید. هم‌چنین، از داستان کشف، کاربردها، روش جداسازی، ترکیب‌های طبیعی و ساختگی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و ساختار شیمیایی هر عنصر نیز آگاه می‌شوید. بیان درست نام هر عنصر را نیز فرامی‌گیرید و گاهی نیز فیلم‌های آموزشی مرتبط با هر عنصر را نیز می‌بینید. بی‌گمان پس از یک‌بار دیدن این پایگاه، که می‌توان آن را دانش‌نامه‌ی عنصرها نامید، یکی از 50 هزار بازدید کننده‌ای خواهید شد که روزانه از آن بازدید می‌کند.

این پایگاه را ببینید ....

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.570.fa
برگشت به اصل مطلب