- روی شبکه
فیلم‌های علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/11/23 | 

در این پایگاه جالب مجموعه‌ای از فیلم‌های آموزشی درباره‌ی علوم، بهداشت، فناوری، تاریخ، ریاضی و زبان انگیسی عرضه شده است. البته هر بار که به این پایگاه مراجعه می‌کنید، فقط می‌توانید تعدادی از فیلم‌های آن را ببینید. برای دیدن همه‌ی فیلم‌های آن به ثبت‌نام و پرداختن هزینه نیاز دارید. البته می‌توانید در بخش رایگان برای 14 روز ثبت نام کنید و دو هفته از فیلم‌های رایگان آن بهره‌مند شوید. همراه هر فیلم، یک آزمون چندگزینه‌ای از دانسته‌های پیشین شما درباره‌ی موضوع فیلم، نیز انجام می‌شود.

از این پایگاه بازدید کنید ...

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.489.fa
برگشت به اصل مطلب