- روی شبکه
مرکز آموزش ژنتیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/11/12 | 

در این پایگاه با دیدن فیلم‌های آموزشی و انجام دادن فعالیت‌های گوناگون، با مفهوم‌های پایه‌ی ژنتیک و تازه‌ترین دستاوردهای این رشته‌ی با پیشرفت روزافزون، آشنا می‌شوید. در بخش مفهوم‌های پایه(Basics) علاوه بر دیدن فیلم‌های آموزشی، می‌توانید به درون سلول سفر کنید و یک مولکول DNA را همانندسازی کنید. همچنین می‌توانید مانند یک پژوهشگر ژنتیک به آزمایش‌های ژنتیکی بپردازید و برای مثال، قطعه‌های DNA را روی ژل الکتروفورز از هم جدا کنید یا موشی را شبیه‌سازی کنید. آشنایی به سلول‌های بنیادی و کاربردهای آن نیز از دیگر بخش‌های گیرای این پایگاه است. تازه‌ترین مطلب این پایگاه، درباره‌ی دانشی است که پیرامون اساس زیست‌شناختی اعتیاد به دست آمده است.

از این پایگاه بازدید کنید

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.475.fa
برگشت به اصل مطلب