- روی شبکه
داستان تکامل انسان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/9/29 | 

در این پایگاه با داستان تکامل انسان بر اساس تازه ترین پژوهش ها و کشف هایی که در این زمینه رخ داده است، آشنا می شوید. از جمله بخش های جالب این پایگاه، بخش مدرک(evidence) آن است که چگونگی فعالیت یک گروه پژوهشی را در جریان کار و گردآوری مدرک و شاهد برای یک نظریه ی علمی نشان می دهد.

در بخش مرکز آموزشی(Learning center) بازی های آموزشی و طرح درس هایی برای معلمان عرضه شده است که در آموزش درس تکامل به دانش آموزان می تواند مفید باشد. برسی های تبارشناختی، برسی و مقایسه ی اسکلت ها و برسی فرهنگ انسان های پیش از تاریخ و بومیان جای جای جهان از بخش های جالب دیگر این پایگاه است.

این پایگاه با نرم افزار فلش طراحی شده و برای مشاهده ی آن ممکن است به نسب نرم افزار نیاز پیدا کنید.

از این پایگاه بازدید کنید

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.427.fa
برگشت به اصل مطلب