- روی شبکه
سازمان ملی هوانوردی و فضای امریکا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

تازه‌ترین خبرهای کیهان‌شناسی را از پایگاه اینترنتی سازمان ملی هوانوردی و فضای امریکا  (NASA) دریافت کنید. به علاوه، با مراجعه‌ به بخش ویژه‌ی آموزشگران، می‌توانید با نحوه‌ی آموزش بهتر مفاهیم اخترشناسی در پایه‌های مختلف آموزشی آشنا شوید و چند پویانمایی آموزشی را مشاهده کنید. از این پایگاه بازدید کنید ...

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.285.fa
برگشت به اصل مطلب