- روی شبکه
پایگاه اینترنتی مطالعات زبان‌های ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1389/3/3 | 

پایگاه اینترنتی مطالعات زبان‌های ایرانی از نوروز 1386 خورشیدی خیامی برای آشنایی بیشتر فارسی‌زبانان با زبان‌های ایرانی کار خود را آغاز کرده است. این پایگاه هدف‌های زیر را پیگیری می‌کند:

1) گرد‌آوری و بارگذاری ترجمه‌‏های معتبر از متن‏‌های باستانی (اوستایی، فارسی باستان و فارسی میانه)

2) گردآوری و بارگذاری مقالات و نوشتارهایی درباره‌ی زبان‌های ایرانی

3) نسخه‌شناسی متن‏‌های باستانی

4) معرفی پژوهشگران زبان‌های ایرانی

5) فراهم آوردن کتابشناسی کامل از کتاب‌های منتشر شده به زبان فارسی در زمینه‌ی زبان‌های ایرانی

از این پایگاه دیدن کنید

خط باستانی ایران

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.1025.fa
برگشت به اصل مطلب