- تازه‌ترین خبرها
رایانه‌ها زبان تازه‌ای می‌آموزند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/6/18 | 

دانشمندان رایانه برنامه‌ای تولید کرده‌اند که می‌تواند به خودش زبان تازه‌ای بیاموزد. به این برنامه متنی به هر زبان بدهید تا ساختارآن را تحلیل و سپس جمله‌هایی بامفهوم تازه‌ای تولید کند.

نرم‌افزارهای ترجمه‌ی مرسوم همه‌ی قاعده‌های زبانی را به صورت رمز در خود دارند. اما این برنامه که ADIOS ( به مفهوم بیرون کشیدن خودکار ساختار) نام دارد و پژوهشگران دانشگاه کورنل در نیویورک و دانشگاه آویو در اسرائیل آن را تولید کرده‌اند، با استفاده از فرایندهای آماری و جبری، واحد سازنده‌ی زبان را استنباط می‌کنند. این نرم‌افزار با جست و جو کردن در متن برای الگوها، قاعده‌های دستوری زبان تازه را می‌آموزد. پژوهشگران تصور می‌کنند این برنامه در دانش شناخت‌شناسی ، بیوانفورماتیک و تشخیص صدا سودمند خواهد بود.

New Scientist magazine, 06 August 2005 , page 23

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.88.801.fa
برگشت به اصل مطلب