کارگاه نگارش- یادداشت‌ کوتاه
چگونه یادداشت روایی بنویسیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/3/24 | 

  همه‌ی ما تجربه‌هایی داریم که در خاطرمان می‌ماند و گاهی بیان آن‌ها برای دیگران آموزنده است. شما می‌توانید این گونه تجربه‌ها را به صورت یادداشت روایی بنویسید و برای مجله‌ها و روزنامه‌ها بفرستید یا روی شبکه‌ی اینترنت منتشر کنید. این یادداشت‌ها بیشتر به صورت یک داستان کوتاه نوشته می‌شوند. بنابراین، به مانند یک داستان باید فراز و فرود داشته باشند و با شرح گام به گام ماجرایی گیرا و شنیدنی، خواننده را به نتیجه‌گیری مورد نظر برسانند.

 

  برای نگارش بهتر یک یادداشت روایی، توجه به پیشنهادهای زیر سودمند است:

  •  داستان را از نگاه ویژه‌ای بنویسید تا چندان به درازا نکشد و برای خواننده خسته‌کننده نباشد.

  •  چیزهایی را به داستان خود وارد کنید که از هدف یادداشت شما پشتیبانی می‌کنند.

  •  رویدادها را گام به گام و با ترتیب زمانی که رخ داده‌اند، بنویسید.

  •  تا جایی که می‌توانید ویژگی‌های یک داستان کوتاه، از جمله فراز و فرود، را در آن بگنجانید.

  •  جمله‌ها را به صورت اول شخص بنویسید و چنانچه نیاز بود به صورت گفت‌و‌گو تنظیم کنید.

 •  موضوعی را بنویسید که زیاد شخصی نباشد و بتوان آن را تعمیم داد تا تجربه‌ی شخصی شما برای خواننده نیز معنا پیدا کند.

  •  مقدمه‌ای برای یادداشت خود بنویسید که توجه خواننده‌ را جلب کند و موضوع داستان را برای او روشن کند.

  •  یادداشت خود را با نتیجه‌گیری به پایان برسانید و در آن بنویسید که چرا این تجربه برای شما مهم است، چه پیامدهایی برای شما داشته است یا نوشته را با پرسشی اندیشه برانگیز به پایان برسانید.

  در این جا دو نمونه از یادداشت روایی می‌آید: نمونه‌ی نخست با نام «اسماعیل کفترباز» را آقای اسفندیار معتمدی، کارشناس فیزیک، بر پایه‌ی تجربه‌ی واقعی یکی از دبیران فیزیک نوشته‌اند. این یادداشت به یک داستان کوتاه می‌ماند که در عین خواندنی‌بودن می‌تواند برای آموزگاران دیگر، به ویژه تازه‌‌کاران بسیار سودمند باشد. از این رو، نگارش چنین یادداشتهایی به همه‌ی آموزگاران با تجربه سفارش میشود. نمونه‌ی دوم، با نام «قالی نو» گونه‌ی دیگری از یادداشت روایی است که زنده‌یاد پرویز ناتل خانلری به صورت گفت‌و‌گو تنظیم کرده‌اند. گاهی آمیزه‌ای از هر دو روش در یک یادداشت روایی به کار می‌رود.

 

نشانی مطلب در وبگاه کارگاه نگارش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=23.586.937.fa
برگشت به اصل مطلب