- دیرین‌شناسی و تکامل
نقش نیاکان باستانی ما در تکامل جانوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/2/20 | 

نیاکان ما ممکن است درباره‌ی ژن‌ها و نظریه‌ی داروین چیزی نمی‌دانستند، اما می‌دانستند چگونه تکامل جانوران وحشی را در راستای برآوردن نیازهایشان به پیش برانند. پژوهش‌های بسیاری نشان داده‌اند که چگونه اهلی‌کردن به‌طور ناگهانی پوشش اسب‌ها را رنگارنگ کرد، به گاوها ژن‌های بیش‌تری برای تولید شیر و رویارویی با عفونت بخشید و شاخ‌های گوسفندها را کوتاه‌تر کرد.

  پژوهش‌های باستان‌شناسان نشان داده‌ بودند که گوسفند به احتمال بسیار نخستین جانوری بود که نزدیک 11 هزار سال پیش به دست انسان اهلی شد و سپس انسان‌ها توانستند گاو نیز پرورش دهند. نزدیک 5500 سال پیش، انسان‌ها توانستند اسب‌ها را رام کنندکه به سوارکاران توانایی بی‌مانندی در جنگاوری و سرعت بسیار در جابه‌جایی بخشید. اکنون بررسی‌های ژنتیکی از یافته‌های باستان‌شناسان پشتیبانی می‌کنند.

  به‌تازگی پژوهشگران آلمانی به رهبری آرنه لودویگ، شش ژن مرتبط با رنگ پوست را در 89 فسیل اسب بررسی کرده‌اند. این فسیل‌ها از 40 هزار سال پیش تا سده‌های میانه را شامل می‌شوند و از جاهای متفاوت از چین تا اسپانیا به دست آمده‌اند. بررسی‌های ژنتیکی نشان داد که پیش از 5500 سال پیش، رنگ پوست بیش‌تر اسب‌ها، سرخ-قهوه‌ای یا سیاه بوده است. سپس، در جایی که اکنون بخشی از خاک اکراین، رومانی و روسیه است، انفجاری از رنگ رخ داد و انسان‌هایی که به رام‌کردن اسب‌ها پرداختند، اسب‌هایی با رنگ پوست بلوطی تا کرم، سفید و خالدار پرورش دادند.

  اثرگذاری نیاکان ما بر تکامل گوسفندان کم‌ترین از این نبوده است. بر پایه‌ی پژوهشی به رهبری ماسیمو پالمارینی در دانشگاه گلاسکو در انگلستان،گوسفندها در دو موج اهلی شدند. نمونه‌هایی از موج یکم هنوز به صورت نژاد نیمه‌وحشی درجزیره‌های اسکاتلند وجود دارند. موج دوم نزدیک 6 هزار سال پیش به هنگامی آغاز شد که کشاورزانی در جایی که اکنون بخشی از خاک ایران و عراق است، به گزینش ویژگی‌هایی مانند پشم کم‌تر و شاخ‌های کوتاه‌تر دست زدند. همتایان باستانی‌تر و پرپشم‌تر این گوسفندان به گوشه‌ وکنار اروپا رانده شدند و بار دیگر نیمه‌وحشی شدند.

  بررسی ژنوم گاو نیز نشان داده که اهلی‌کردن این جانور باعث افزایش گوناگونی ژن‌ها مرتبط با تولید شیر، ماهیچه‌ها و ایمنی به عفونت‌های باکتریایی شده است. پژوهشی هریس لوین که رهبری پروژه‌ی تعیین توالی ژنوم گاو را در دانشگاه الینیوز به انجام رسانده است در این باره می‌گوید: «چند منطقه در ژنوم گاوهای گوشتی و گاوهای شیرده با هم بسیار تفاوت دارد.»

  منبع:

  Early domestic animals were surprisingly well bred, by Andy Coghlan and Ewen Callaway. NewScientist.com: 05 May 2009

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=17.369.988.fa
برگشت به اصل مطلب