- دیرین‌شناسی و تکامل
شامپانزه‌ها بیش از انسان‌ها تکامل یافته‌‌اند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/3/14 | 

  اکنون زمان آن رسیده است که این اندیشه را کنار بگذاریم که ما انسان‌ها در اوج موفقیت تکاملی هستیم. بر پایه‌ی پژوهش‌های جدید، شامپانزه‌ها گونه‌های تکامل یافته‌تری هستند.

  ژنتیکدان تکاملی، جیانزی زانگ و همکارانش در دانشگاه میشیگان در ایالات متحده‌ی آمریکا، DNA انسان و شامپانزه و میمون رزوس را برای 13888 ژن با هم مقایسه کردند.

  برای هر حرف DNA که در آن ژن‌های شامپانزه یا انسان با شکل نیایی مشترکمان تفاوت داشت(که از ژن متناظر در میمون‌های مک‌کاک استنباط شده بود) پژوهشگران در پی آن بودند که آیا آن تغییر به تولید پروتیین تغییریافته‌ای می‌انجامد. در ژن‌هایی که با انتخاب طبیعی انتقال یافته‌اند، نسبت جهش‌های که به پروتیین‌های تغییر یافته می‌انجامند، به طور نامعمول بالاست.

  گروه زانگ دریافتند از نزدیک 6 میلیون سال پیش که شامپانزه و انسان از نیای مشترکشان جدا شده اند، 233 ژن شامپانزه و فقط 145 ژن انسان با انتخاب طبیعی تغییر کرده‌اند.

  این یافته با آن چه بسیاری از زیست‌شناسان تکاملی می‌پنداشتند، متناقض است. زانگ می‌گوید: ما تمایل داریم تفاوت‌های بین خودمان و نیای مشترکمان را ساده‌تر از تفاوت‌های بین شامپانزه‌ها و آن نیای مشترک ببینیم."

  او می‌گوید که این نتیجه معنادار است، زیرا در دوران اخیر جمعیت انسانی از جمعیت شامپانزه‌ها کمتر شده است و در نتیجه ما به نوسان‌ها گتره‌ای در بسامدهای ژنی مستعدتر شده‌ایم. این پدیده، از اثرگذاری عمیق انتخاب طبیعی بر انسان جلوگیری می‌کند.

  گزارش کامل این پژوهش در مجله‌ی D‏OI: 10.1073/pnas.0701705104) PNAS) چاپ شده است.

  منبع:

Holmes Bob, Chimps 'more evolved' than humans, New Scientist, 16 April 2007  

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=17.369.824.fa
برگشت به اصل مطلب