کتابخانه جزیره- نشر الکترونیک
نام کتاب: شبیه‌سازی انسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/11/28 | 

AWT IMAGEنام کتاب: شبیه‌سازی انسان

نویسنده: حسن سالاری

ناشر: نشر حکیمان

چاپ: اول، زمستان 1381

شبیه‌سازی زیستی، یا به بیان علمی‌تر، کلون سازی، یکی از فناوری‌های زیستی است که در پی پژوهش‌های بنیادی انسان روی فرایند تکوین خود، به وجود آمده و بیم‌ها و امیدهای فراوانی را به همراه آورده است. برخی آن را نوعی دخالت در کار خدا و مایه‌ی فروپاشی نظام خانواده و شکل‌گیری لشکری از تبه‌کاران می‌دانند؛ برخی از حقوق پایمال شده‌ی کلون‌های انسانی سخن می‌گویند که هنوز به جهان ما پانگذاشته‌اند. برخی نیز آن را هیروشیمای زیستی نامیده‌اند.

اما بسیاری نیز به ره‌آوردهای خوب و سودمند آن امیدوار هستند. آن‌ها امیدوارند این فناوری بتواند به درمان بیماری‌ها کشنده، مانند سرطان و آلزایمر، کمک کند؛ ناباروری‌هایی را که تا کنون راه درمانی برای آن‌ها پیدا نکرده‌ایم، درمان کند؛ در پیوند عضو انقلابی به پا کند؛ و در بیان خیال‌پردازانه، مرگ را به خاطره‌های گذشتگان بسپارد.

این کتاب شما را با این فناوری و پرسش‌هایی که پیرامون آن مطرح است، آشنا می‌کند. نویسنده کوشیده است با بیان ساده به این پرسش‌ها پاسخ دهد: شبیه‌سازی چگونه انجام می‌شود؟ تاکنون چه جاندارانی شبیه‌سازی شده‌اند؟ آیا شبیه‌سازی انسان دخالت در کار خداست؟ آیا شبیه‌سازی انسان با اشکال‌های اخلاقی همراه است؟ شبیه‌سازی چه کاربردهای مفیدی می‌تواند داشته باشد؟ تاکنون، شبیه‌سازی چه دستاوردهایی داشته است؟ دلیل مخالفت‌های جهانی با شبیه‌سازی انسان چیست؟

فهرست مطالب

پیش‌گفتار نویسنده 

1. فصل اول: جنجال بزرگ

2. فصل دوم: مفاهیم پایه زیست‌شناسی

3. فصل سوم: کلون و کلون‌سازی

4. دانشی که به تولد دالی انجامید

5. نخستین کلون انسان

6. کلون‌سازی و دین

7. کلون‌سازی و اخلاق

8. جنبه‌های علمی کلون‌سازی

9. دستاوردهای کلون‌سازی

10. بحث و نتیجه‌گیری

 پیوست‌ها: واژه‌نامه، فهرست منابع

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه جزیره:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=14.261.502.fa
برگشت به اصل مطلب