کتابخانه جزیره- تازه‌های نشر
مجموعه‌ی 6 جلدی گفت‌وگو درباره‌ی انرژی منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/4 | 
مجموعه‌ی 6 جلدی گفت‌وگو درباره‌ی انرژی نوشته‌ی ریچارد و لوییس اسپیلزبوری را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ترجمه‌ی حسن سالاری، مجید عمیق و سلیمان فرهادیان منتشر کرده است. این مجموعه به معرفی چگونگی بهره‌برداری از منابع گوناگون انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر و پی‌آمدهای این بهره‌برداری‌ها می‌پردازد.

مجموعه کتاب‌های گفت‌وگو درباره‌ی انرژی به معرفی چگونگی بهره‌برداری از منابع گوناگون انرژی و پی‌آمدهای این بهره‌برداری‌ها می‌پردازد. متن اصلی این کتاب‌ها به بخش‌هایی دوصفحه‌ای تقسیم شده است و هر بخش با جمله‌هایی ساده، عکس‌ها و نمودارهای اطلاعاتی، چگونگی تولید الکتریسیته از منابع انرژی و کارکرد فناوری‌های مرتبط را توضیح می‌دهد.
 
🔸 این کتاب‌ها در انگلستان تولید شده‌اند، اما گزارش‌های آن‌ها فقط به کشورهای پیشرفته محدود نمی‌شود و در همه‌ی جلدهای این مجموعه، گزارش‌هایی از وضعیت بهره‌برداری از منابع انرژی در کشورهای در حال توسعه نیز آمده است.
 
🔸 این کتاب‌ها بخش‌های با عنوان «بحث کنیم» دارند که به موضوع‌های بحث‌انگیز و نگرانی‌های مرتبط با بهره‌برداری از منابع انرژی می‌پردازند. این بخش‌ها چگونگی بحث علمی را با روشی غیرمستقیم به خوانندگان آموزش می‌دهند.
 
🔸 خوانندگان این کتاب‌ها درمی‌یابند که باید به نظر مخالفان به همان اندازه‌ی نظر موافقان گوش داد و از میان چنین بحث‌هایی است که می‌توان سود و زیان هر تصمیم را به‌خوبی ارزیابی کرد و بهترین تصمیم را گرفت. با چنین تمرین‌هایی است که می‌توان مدیران بهتری برای فردایی بهتر پرورش داد.

این کتاب‌ها را کانون پرورش فکری کودکان با ترجمه‌ی  مجید عمیق، سلیمان فرهادیان و حسن سالاری منتشر کرده است.در فصلنامه‌ی نقد کتاب علوم و فنون درباره‌ی این کتاب‌ها آمده است:

کتاب‌های گفت‌وگو درباره‌ی انرژی به معرفی چگونگی بهره‌برداری از منابع گوناگون انرژی و پی‌آمدهای این بهره‌برداری‌ها می‌پردازد. متن اصلی این کتاب‌ها به بخش‌هایی دوصفحه‌ای تقسیم شده است و هر بخش با جمله‌هایی ساده، عکس‌ها و نمودارهای اطلاعاتی، چگونگی تولید الکتریسیته از منابع انرژی و کارکرد فناوری‌های مرتبط را برای خوانندگان توضیح می‌دهد. این کتاب‌ها در انگلستان تولید شده‌اند، اما گزارش‌های آن‌ها فقط به کشورهای پیشرفته محدود نمی‌شود و در همه‌ی جلدهای این مجموعه، گزارش‌هایی از وضعیت بهره‌برداری از منابع انرژی در کشورهای در حال توسعه نیز آمده است.

این کتاب‌ها بخش‌های با عنوان «بحث کنیم» دارند که به موضوع‌های بحث‌انگیز و نگرانی‌های مرتبط با بهره‌برداری از منابع انرژی میپردازند. این بخش‌ها چگونگی بحث علمی را با روشی غیرمستقیم به خوانندگان آموزش می‌دهند. آن‌ها با خواندن این بخش‌ها درمی‌یابند که باید به نظر مخالفان به همان اندازه‌ی نظر موافقان گوش داد و از میان چنین بحث‌هایی است که می‌توان سود و زیان هر تصمیم را به‌خوبی ارزیابی کرد و بهترین تصمیم را گرفت. با چنین تمرین‌هایی است که می‌توان مدیران بهتری برای فردا پرورش داد.
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه جزیره:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=14.204.1086.fa
برگشت به اصل مطلب