- گالری 9
گالری9

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. روی جلد کتاب شوخی با اینشتین

AWT IMAGE

2. طنز چهار بعدی از بخش‌های ثابت مجله‌ی طنز و کاریکاتور است

AWT IMAGE

3. بیش از 15 سال است که مجله‌ی طنز و کاریکاتور ستون طنز چهار بعدی دارد

AWT IMAGE

4. نمونه‌ی از صفحه‌های کتاب شوخی با اینشتین

AWT IMAGE

5. روی جلد مجله‌ی طنز و کاریکاتور به مناسبت المپیک سیدنی

AWT IMAGE

6. زمان واحد جهانی وجود ندارد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.220.296.fa
برگشت به اصل مطلب