- گالری 1
گالری1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

1. فرمول  طنز چهار بعدی

AWT IMAGE

2. هر جسم بزرگ فضا-زمان را خم می‌کند.

AWT IMAGE

3. انحنای جهان

AWT IMAGE

4. توان شگفتی در سال 2000

AWT IMAGE

5. تناقض دو قلوها

اینشتین پیر به اینشتین جوان(در حال سفر با سرعت نور)

ببخشید شما را جایی ندیده‌ام؟!

AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.212.288.fa
برگشت به اصل مطلب