- خبرهای بنیادی
پیداکردن سلول‌های بنیادی در تخمدان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/1/25 | 

پژوهشگران چینی در تخمدان‌ موش‌های بالغ، سلول‌های بنیادی پیدا کرده‌اند که به نظر می‌رسد می‌توانند به صورت تخمک‌های تازه‌ و نوزادان تندرست رشد ‌کنند.

پژوهشگران یکی از دانشگاه‌های چین برای جداکردن سلول‌های بنیادی از تخمدان موش در جست‌وجوی سلول‌های تولیدکننده‌ی یکی از پروتئین‌های مرتبط با تخمک در تخمدان‌های موش‌های بالغ و پنج‌روزه برآمدند. سپس سلول‌هایی را شناسایی کردند که به تندی تقسیم می‌شدند و آن‌ها را در محیط کشت گذاشتند که در آن‌جا نیز هم‌چنان تقسیم می‌شدند. پژوهشگران این سلول‌ها را به تخمدان‌ موش‌هایی که آن‌ها را با مواد شیمیایی نابارور کرده بودند، تزریق کردند. به زودی تخمک‌های تازه‌ای در این تخمدان‌ها پدید آمدند و سپس موش‌ها باردار شدند و نوزادان تندرستی به دنیا آوردند.

پیش از این پژوهشگران دیگر توانسته‌ بودند سلول‌های بنیادی تولیدکنننده‌ی تخمک را از تخمدان‌ها و مغز استخوان به دست آوردند. اما تخمک‌های فراهم آمده از آن سلول‌های بنیادی، بارور نشدند تا نوزادی پدید آورند. بنابراین، پس از انجام دوباره‌ی کار پژوهشگران چینی در آزمایشگاهی دیگر می‌توان درباره‌ی درستی کار آن‌ها نتیجه‌گیری کرد.

اگر پژوهشگران چینی به‌راستی سلول‌های بنیادی تولیدکننده‌ی تخمک را شناسایی کرده باشند، آن‌گاه باید پرسید آیا چنین سلول‌هایی در زنان بزرگ‌سال نیز وجود دارد و نقش این سول‌ها در تخمدان‌زنان بزرگ‌سال چیست. اگر چنین سلول‌هایی در تخمدان زنان نیز پیدا شوند، می‌توان امیداوار بود که گروه دیگری از زنان نابارور دارای فرزند شوند.

منبع:

Egg stem cells could revolutionise fertility treatment. NewScientist.com news service 18:00 12 April 2009 by Linda Geddes

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=11.145.980.fa
برگشت به اصل مطلب