- خبرهای بنیادی
تولید سلول‌های چشم از سلول‌های بنیادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/6/11 | 

گروهی از پژوهشگران دانشگاه ویسکونسین چند نوع از سلول‌های شبکیه را از سلول‌های بنیادی پدید آورده‌اند. بر پایه‌ی گزارشی که در مجله‌ی PNAS منتشر شده است، آن‌ها توانسته‌اند شمار چشم‌گیری سلول گیرنده‌ی نور و انواع دیگری از سلول‌های شبکیه را به دست آورند. این سلول‌های در بسیاری از نارسایی‌های چشم نابود می شوند و این یافته می‌تواند پایه‌ای برای رازگشایی از سازوکار تولید سلول‌های شبکیه باشد.

  این پژوهشگران برای تولید سلول‌های شبکیه هم از سلول‌های بنیادی جنینی و هم‌ از سلول‌های چندتوانی القایی (iPS) بهره بردند و دسته‌ی دوم را از کشت سلول‌های پوست بزرگسالان به دست آوردند. پژوهشگران امیدوارند با پژوهش‌های موازی بتوانند به برخی از تفاوت‌های این دو گونه سلول بنیادی نیز پی ببرند.

  منبع:

  ScientificAmerican.com August 25, 2009

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=11.145.1000.fa
برگشت به اصل مطلب