کارگاه ترجمه- داستان یک واژه
قهوه: نام ایرانی بر نوشیدنی جهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/11/29 |  نویسنده: آقاي حسن سالاری | 

coffee

Etymology: Italian & Turkish; Italian caffè, from Turkish kahve, from Arabic qahwa

قهوه یک نوشیدنی جهانی است که اصل آن از آفریقاست. گیاه قهوه درختچه‌ای است از تیره‌ی روناسیان با گل‌های سفید و بوی مطبوع که در اتیوپی( و به بیان برخی منابع در سودان) می‌رویید. این گیاه را ایرانیان از آن‌جا به یمن بردند و کاشتند. اروپایی‌ها از راه عرب‌ها و عثمانی‌ها با قهوه آشنا شدند.

هر چند در دیکشنری وبستر ریشه‌ی این واژه را عربی نوشته‌اند، جست و جو در فرهنگ‌های عربی نشان می‌دهد که عرب‌ها به این گیاه، شجره البن و به دانه‌های قهوه نیز بن(bunn) می‌گویند. البته، واژه‌ی قهوه در زبان عربی نیز وارد شده است. به نظر می‌رسد این واژه از واژه‌ی پارسی قهوه‌ای گرفته شده باشد، زیرا دانه‌های این گیاه، قهوه‌ای رنگ است.

منبع:

1. معین، محمد. فرهنگ فارسی، جلد دوم. انتشارات امیرکبیر. چاپ هشتم، 1371

2. منجد الطلاب. فرهنگ جدید عربی-فارسی. محمد بندرریگی.انتشارات اسلامی. چاپ ششم، 1383

3. فرهنگ واژگان وبستر: http://www.m-w.com

روی شبکه:

1.What does café mean?

2.What is the origin of coffee?

3. Persian armies in the 6th Century probably carried coffee seeds to the Arabian Peninsula.

4. The Coffee Plant: From Harold F. Winters U.S. Department of Agriculture  

5. From Persian coffee roasting pans dated to the early 15th Century, we know that coffee was consumed in Persia before the general spread of coffee.

نشانی مطلب در وبگاه کارگاه ترجمه:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=10.153.503.fa
برگشت به اصل مطلب