جزیره دانش- سخن تصویر
پول کاغذی سفیر فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/11/1 | 

در کشورهای زیادی با چاپ تصویر دانشمندان و اندیشمندان بزرگ روی پول‌ها، یاد آنان را گرامی داشته و توجه جامعه را به اهمیت دانش و دانشمندان جلب کرده‌اند. اما در کشور ما، چنین کاری مورد توجه نبوده است. به نظر می‌رسد اختصاص دادن بخشی از تصویرهای روی اسکناس‌ها به شخصیت‌های علمی و فرهنگی، در معرفی الگوهای علمی و فرهنگی برتر به جامعه و معرفی پیشینه‌‌ی علمی و فرهنگی به جهانیان سودمند باشد.

به یاد ابن سینا(تاجکستان) 

AWT IMAGE

به یاد فارابی(قزاقستان)

AWT IMAGE

به یاد ابن هیثم(عراق)

AWT IMAGE

به یاد اینشتین(اسراییل)

AWT IMAGE

به یاد ماری و پیر کوری(فرانسه)

AWT IMAGE

به یاد گالیله(ایتالیا)

AWT IMAGE

برای دریافت پول‌های بیش‌تر به پایگاه‌های زیر مراجعه کنید

Physics on the Mony

www.banknotes.com 

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.716.fa
برگشت به اصل مطلب