جزیره دانش- سخن تصویر
توپ برفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1383/6/29 | 

این روباه قطبی خودش را با دم کرکی و گرمش پوشانده است تا از هدر رفتن گرمای بدنش تا حد امکان بکاهد. روباه قطبی، که نام علمی آن Alopex lagapus است ، یکی از کوچکترین گونه های روباه است. وزنش بین 3 تا 5 کیلوگرم است. گوش های کوچکی دارد و پوزه اش کوتاه است .

AWT IMAGE
 
روی پاهای این جانور نیز از کرک پوشیده شده است. نام علمی آن نیز به همین خصوصیت اشاره دارد: روباهی که پایش مو دارد!
 
AWT IMAGE

این ویژگی ها باعث می شوند این روباه بتواند در دمای بسیار پایین نواحی شمالی، حتی زمانی که دما 40 درجه زیر صفر است، کیلومتر ها روی برف راه برود تا جونده کوچکی یا تکه ای از لاشه جانوری را به چنگ آورد.

AWT IMAGE

با نزدیک شده بهار، موهای سپید پوست روباه قطبی به تدریج می ریزند و موهای قهوه ای مایل به خاکستری جایگزین آنها می شوند.

AWT IMAGE

جفت گیری در آغاز بهار انجام می شود و روباه ماده چند توله به دنیا می آورد. مدت بارداری 52 روز است و اگر شرایط مناسب باشد ممکن است 20 توله هم به دنیا آورد.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.142.fa
برگشت به اصل مطلب