جزیره دانش- سخن تصویر
پولک‌های بید ماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بید ماه (بید دنباله‌دار)
AWT IMAGE

شاخک‌ها
AWT IMAGE
پولک‌های بال‌ها
AWT IMAGE

بید ماه (Argema mittrei) در جنگل‌های گرمسیری ماداگاسکار زندگی می‌کند. حشره‌ی بالغ بخش‌های دهانی ندارد و  فقط در حالت کرمینه به خوردن می‌پردازد. فقط چند روز زنده می‌ماند اما به دلیل دم دراز و بال‌های تماشایی و دل‌انگیزش، چشم‌ها را به سوی خود خیره کرده است.
نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.1039.fa
برگشت به اصل مطلب