جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
کورچشم بدتر است یا کوردل؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/7/24 | 

مینوی خرد اندرزنامه‌ای به زبان پهلوی است که افزون بر پندهای نیکو و اندرزهای دینی، دانستنی‌هایی درباره‌ی آفرینش، رویدادهای اسطوره‌ای و رستاخیز در خود دارد. این نوشته دارای یک دیباچه و شصت و دو پرسش و پاسخ است. پرسش‌ها را شخصیتی خیالی به نام «دانا» می‌پرسد و پاسخ‌ها را از «مینوی خرد» (= روح عقل) دریافت می‌کند. این کتاب به کوشش احمد تفضلی به زبان فارسی امروزی برگردانده شده است. بیشتر بدانید

پرسش بیست و پنجم، پرسید دانا از مینوی خرد که کورچشم بدتر است یا کوردل؟

  مینوی خرد پاسخ داد که کورچشم هنگامی که شناسایی به چیز دارد و آموزش گیرد باید او را درست چشم به شمار آورد. و درست چشم هنگامی که دانش و شناسایی ندارد و آنچه را آموزند نپذیرد، پس او از کورچشم بدتر است.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.957.fa
برگشت به اصل مطلب