جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
چهره‌نگاری ابن‌سینا چگونه انجام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/3/31 | 

  پروفسور گراسیموف، هنرمند پرآوازه‌ی روسی، در بازسازی چهره‌ی مردمان گذشته از روی استخوان‌هایی که از زیر خروارها خاک بیرون آورده می‌شد، استادی چیره‌دست بود. او نخستین بار در سال 1944 میلادی، که آرامگاه تیمورلنگ پس از 541 سال شکافته شد، چهره‌ی امیرتیمور گورکانی را از روی استخوان جمجمه‌اش بازسازی کرد و پیکره‌ی او را بر پایه‌ی آن بازسازی ساخت. سپس، به سراغ رودکی پارسی‌گو رفت و چهره‌ی او را نیز از روی جمجمه‌اش بازسازی کرد و پیکره‌ی هنرمندانه‌ای از رودکی ساخت.

  به هنگام نوسازی آرامگاه ابن‌سینا در همدان به سال 1332 خورشیدی، به ناچار استخوان‌های آن دانشمند بزرگ را بیرون آوردند و گراسیموف چهره‌ی وی را از روی استخوان جمجمه بازسازی کرد. تصویری که از ابن‌سینا روی تمبرهای چاپ ایران نمایش داده شد، بازتابی از چهره‌پردازی این هنرمند بزرگ است. عکس‌هایی که از استخوان‌ها و جمجمه‌ی ابن‌سینا برداشتند، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران نگهداری می‌شود.  

منبع:

  سالنامه‌ی دنیا، شماره‌ی 29، 1352(صفحه‌ی 45).

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.830.fa
برگشت به اصل مطلب