جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
اسپارتی‌ها به مانند نازی‌های آلمان بودند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/1/27 | 

  جرج سارتن در کتاب تاریخ علم از نقش جنگ‌های پلوپونزی که در سده‌ی پنجم پیش از میلاد بین اسپارت و آتن در گرفت، به عنوان "یک تراژدی" یاد می‌کند که عظمت آتن را از بن برکند و بیچارگی و تحقیر را برای آتنی‌هابه همراه آورد. او اسپارتی‌ها را به مانند حکومت‌گران آلمانی در برلن سال 1940 میلادی توصیف می‌کند که جنگ جهانی را به راه انداختند و روزگار آدمی را تیره و تار کردند. او چنین می‌نویسد:

 "بدبختانه ملت یونان ملت حسودی است. در آن هنگام چنین بوده و پیوسته چنین خواهد بود و اینک بزرگترین نقطه‌‌ی ضعف این ملت همان حس رشک و حسد است. شهرهای کهن‌تر از آتن این را برای خود عار می‌دانستند که زیر فرمان آتن به سر برند و به ویژه برای شهر اسپارت تحمل سروری آتن امکان‌پذیر نبود. حس حسد اسپارتیان به اختلافی که در ظواهر دو شهر وجود داشت و به هیچ وسیله‌ای ممکن نبود در آن تخفیفی پیدا شود و از آن جلوگیری کنند، زیادتر می‌شد. آتن با دستگاه دموکراسی اداره می‌شد و در اسپارت مرکزیت اشرافی وجود داشت. اختلاف میان دو شهر در قرن پنجم به همان اندازه زیاد بود که اختلاف شهرهای لندن و برلن در سال 1940 میلادی. در هر دو حالت هیچ راه حلی جز جنگ وجود نداشت و پیدا است که جنگ با وحشت و بدبختی همراه است. نیازی نیست که از جنگ‌های پلوپونزی و به عبارت دقیق‌تر از دو جنگی که میان سال‌های 431 و 421 پیش از میلاد و هم‌چنین میان سال‌های 414 و 404 پیش از میلاد، جهان یونان را ویران کرد و به پیروزی کامل اسپارت انجامید، چیزی در این‌جا بگوییم. این جنگ‌های داخلی که پس از جنگ‌های ایران و یونان پیدا شد و آن وحدت و امید و آرزویی را که پس از آن‌ها پیدا شده بود از میان برد، از لحاظ عظمت نسبی با دو جنگ بین المللی قابل مقایسه است که روزگار ما را در این زمان تیره و تار ساخته است."

  منبع: سارتن، جرج. تاریخ علم. احمد آرام. امیرکبیر، 1346

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.780.fa
برگشت به اصل مطلب