جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
از سعدی شاعر تا سعدی فیزیکدان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
   گلستان در سال 1634 به زبان فرانسه، در 1651 به لاتینی، در 1654 به آلمانی و در 1774 به انگلیسی چاپ شد. بوستان نخستین‌بار در 1688 به هلندی ترجمه شد. به این ترتیب، در سال‌های پایانی سده‌ی هفدهم میلادی، سعدی در اروپای غربی بسیار شناخته شده و پرآوازه بود. علاوه بر این ترجمه‌ها، نفوذ سعدی بر بسیاری از نویسندگان غربی محسوس است که نخستین آن‌ها لافونتن و بزرگ‌ترینشان ولتر و گوته بودند. برای نشان دادن نفوذ سعدی در پایان سده‌ی هجدهم، می‌تـوان یادآور شد که سعدی کارنو(Sadi Carnot)، فیزیکدان فرانسوی و بنیان‌گذار ترمودینامیک، به نام او نامیده شده است.

منبع:

سارتن، جورج. مقدمه بر تاریخ علم. غلامحسین صدری افشار. علمی و فرهنگی، 1383

Sadi Carnot. ( 2004). In Encyclopædia Britannica. Retrieved January  15, 2004

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.773.fa
برگشت به اصل مطلب