جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
نسخه‌ی ایرانی فیلم 300 در بازار است

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/12/23 | 

از هر منظری که به هخامنشیان می‌نگرم، نتیجه‌ی ظهور آن‌ها در تاریخ تاسف‌بار است. حتی هجوم قوم مغول به جنوب، شکفتگی‌هایی را در روند اتحاد ملی و در فرهنگ و هنر قوم غالب و ملل مغلوب موجب شد. لااقل این که مغولان حاصل این هجوم را به دیار خود بردند و مجموعه‌ای از قبایل بدوی به سرزمینی با فرهنگ مشترک شمالی‌جنوبی بدل شد. اما هخامنشیان و به دنبال آن‌ها اشکانیان و ساسانیان، جز ویرانی و توقف رشد در ایران و بین‌النهرین باقی نگذاردند و خود نیز پس از شکست، در تاریخ و جغرافیای مشرق زمین محو، گم و نابود شدند و اینک به عنوان یک قبیله، قوم و یا ملت، همان اندازه برای تاریخ ناشناس‌اند، که از نخست بودند. (صفحه‌ی 222 از کتاب دوازده قرن سکوت،تاملی در بنیان تاریخ ایران،کتاب اول،برآمدن هخامنشیان، نشر کارنگ،از چاپ اول، 1379). این کتاب به چاپ چهارم رسیده است.

 البته آقای پورپیرار در پایان کتاب دوم، برآمدن اسلام این گونه پاسخ خود را داده‌اند:

"بار دیگر بگویم مدخل‌های این دوره از کتاب‌های بررسی بنیانی تاریخ ایران تماما شتابزده و در حد طرح است."

به نظر شما بررسی بنیانی را می‌توان شتابزده انجام داد؟ چرا آقای پورپیرار این همه شتابزده بوده‌اند؟ آیا نگران این بوده‌اند که فیلم 300 زودتر از کتاب ایشان اکران شود؟

اکنون سخنان یکی از همفکران پورپیرار را بخوانید، که همچون پورپیرار، تاریخ باستان را ساخته و پرداخته‌ی یهودیان می‌داند: "پروژه یهودی سازی تاریخ ایران باستان در دانشگاه‌های آمریکا"


نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.765.fa
برگشت به اصل مطلب