جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
وزیر به حال مردمان آگاه‌تر است

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محمد بن جریر طبری از تاریخ‌نگاران، حدیث‌شناسان، مفسران و فقیهان نامدار ایران و جهان اسلام است. او که در آغاز سده‌ی سوم هجری در شهر آمل به دنیا آمد، پس از فراگیری پایه‌های دانش در ری و دیگر شهرهای مهم ایران به بغداد رفت تا بر دانش خود بیفزاید و دیگران را نیز از دانش خود بهره‌مند سازد. داستانی که در پی می‌آید به گوشه‌ای از رفتار بزرگوارانه و دوراندیشانه‌ی او اشاره دارد.

می‌گویند محمد بن عبدالله وزیر، مقداری انار به عنوان پیشکش برای طبری فرستاد. طبری آن را پذیرفت و در میان همسایگان خود پخش کرد. چون زمانی از آن رویداد گذشت، وزیر زنبیلی را که در آن کیسه‌ای با ده‌هزار درهم بود، همراه نامه‌ای برای طبری فرستاد. وزیر در آن نامه از طبری درخواست کرده بود که آن هدیه را بپذیرد. سلیمان که واسطه‌ی رساندن هدیه بود گفته است که وزیر به من گفت:"اگر طبری هدیه را نپذیرفت، از او درخواست کن آن را در میان یاران و دوستانش که نیازمند هستند، پخش کند."

سلیمان می‌گوید: کیسه را برداشتم و به در خانه‌ی طبری رفتم و در را کوبیدم. طبری از پیش با من آشنا بود و چنان عادت داشت که هر گاه پس از مجلس درس به دورن خانه می‌رفت، هیچ کسی نمی‌توانست بر او وارد شود، مگر برای کار فوری و ضروری، چرا که آن زمان را به نگارش و مطالعه می‌پرداخت. به او پیغام دادم که از سوی وزیر برای او نامه‌ای آورده‌ام و اجازه‌ی ورود می‌خواهم. پس نامه‌ی وزیر را به او دادم. نامه را گرفت، اما از پذیرفتن درهم‌ها پرهیز کرد و گفت:"خدا او را بیامرزد، به او سلام برسان و بگو برای ما همان انار را بفرست." گفتم: درهم‌ها را در میان یارانت به کسانی که نیاز دارند پخش کن و هدیه‌ی وزیر را بازنفرست. گفت:"وزیر بهتر از من به حال مردمان آشناست. اگر می‌خواهد به نیازمندان بخششی کند، خود می‌تواند."

منبع:

شهابی، علی‌اکبر. احوال و آثار طبری. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1369، صفحه‌ی 25

با طبری در دانش‌نامه‌ی جزیره بیش‌تر آشنا شوید.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.601.fa
برگشت به اصل مطلب