جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
پارسیان و بهداشت آب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/11/30 | 

هرودوت، تاریخ‌نگار یونانی، در تاریخ خود نوشته است که: " پادشاه پارس زمانی که به جنگ می‌رود، آذوقه و جانوران زیادی همراه خود می‌برد. به ویژه، مقداری از آب رود خوسپس که در نزدیکی شوش جاری است. زیرا او فقط آب این رود را می‌آشامد و هیچ آب دیگری را دوست ندارد. آب این رود را می‌جوشانند و در ظرف‌هایی از نقره می‌ریزند و روی گردونه‌هایی چهار چرخه می‌گذارند که با قاطر در تمام راه پادشاه در پی او جابه‌جا می‌شوند.

 همچنین نوشته است:" پارس‌ها در مجراهای آب، ادرار نمی‌کنند و آب دهان در آن نمی‌اندازند و دست روی خود را(در آن‌جا) نمی‌شویند و حتی اجازه نمی‌دهند که کسی چنین کند. بر عکس ما(یونانی‌ها)، مجراهای آب را چندان گرامی نمی‌داریم."

منبع:

ترجمه‌ی پارسی تاریخ هرودوت، دکتر هادی هدایتی، انتشارات دانشگاه تهران، بهمن 1336

[1.188] The Great King, when he goes to the wars, is always supplied with provisions carefully prepared at home, and with cattle of his own. Water too from the river Choaspes, which flows by Susa, is taken with him for his drink, as that is the only water which the kings of Persia taste. Wherever he travels, he is attended by a number of four-wheeled cars drawn by mules, in which the Choaspes water, ready boiled for use, and stored in flagons of silver, is moved with him from place to place.

[1.139]They never defile a river with the secretions of their bodies, nor even wash their hands in one; nor will they allow others to do so, as they have a great reverence for rivers.


روی شبکه:

1. Histories of Herodotus, Book1

2. From The History of Herodotus, Book1

3. Greek Text, Herodotus,Clio

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.507.fa
برگشت به اصل مطلب