جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
سه نوآوری ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/10/24 | 

سه نوآوری، که کاربرد گسترده‌ای در روزگار کهن داشت، یعنی چرخ چاه، آسیاب بادی و آسیاب آبی، در ایران انجام شد. چرخ ایرانی(na,ura) چرخی است که کوزه‌ها یا دلوهایی به آن متصل کرده‌اند. گردش چرخ، آبی را که در زیر جمع شده است، به بالا می‌آورد. این چرخ حدود آغاز تاریخ میلادی در جهان غرب و در چین شناخته شد و گویا  روستاهای ایران مرکز انتشار آن بوده‌اند. آسیاب آبی، که چرخی پره‌دار بود و جریان‌ آب آن را به گردش در می‌آورد، نیز به احتمال زیاد خاستگاه ایرانی داشت. تریدی نمی‌توان کرد که آسیاب بادی نوآوری دیگری از ایرانیان است. اما این نوآوری در اواخر سده‌های میانه به جهان غرب رسید.

منبع:

تاریخ ایران: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی(جلد سوم، قسمت اول)، پژهش دانشگاه کمبریج، گردآورنده: احسان یارشاطر، ترجمه: جسن انوشه

روی شبکه

1. HISTORY OF TECHNOLOGY

The windmills developed in Persia for grinding corn have horizontal sails, like the blades of a helicopter, directly linked by a vertical shaft to the millstones turning below.

2. Wind Energy Timeline

Windmills began dotting the earth in ancient Persia, around 600 A.D. near the boundary of present day Afghanistan and Iran. "There the wind drives mills and raises water from the streams, whereby gardens are irrigated.

3. Wind Power's Beginnings 

The first windmills were developed to automate the tasks of grain-grinding and water-pumping and the earliest-known design is the vertical axis system developed in Persia about 500-900 A.D.


4. The First Windmills

Wind-driven mills are of ancient origin. Simple windmills may have been used in Persia (now Iran) as early as the 7th century AD.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.453.fa
برگشت به اصل مطلب