جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
ایرانیان و اثر انگشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/9/30 |  نویسنده: حسن سالاری | 

ایرانیان نخستین مردمانی بودند که از اثر انگشت در کارهای اداری خود بهره گرفتند. بسیاری از سندهای دولتی ایرانیان، که از قرن هشتم هجری، چهاردهم میلادی، برجای مانده، اثر انگشت دارند. یک پزشک دولتی دریافته بود که اثر انگشت افراد مختلف با هم تفاوت دارد و هر فردی دارای اثر انگشت ویژه ی خود است. نزدیک سه قرن پس از آن، مالپیگی، کالبدشناس ایتالیایی به این حقیقت و اهمیت کاربرد آن در شناسایی افراد پی برد.

منبع:

http://www.fingerprintamerica.com/fingerprintHistory.asp

http://www.scro.police.uk/fingerprint_history.htm

http://www.govtech.net/magazine/crimetech/Apr00/CTEFingerprints.php

http://www.northants.police.uk/Accessibility/units/unit_forensic2.asp

http://www.aladdinusa.com/documentationservices/fingerhistory.htm

http://onin.com/fp/fphistory.html

http://www.usmarshals.gov/usmsforkids/fingerprint_history.htm

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.433.fa
برگشت به اصل مطلب