جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
ایرانی در بیان ابن بطوطه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ابن بطوطه جهانگرد معروف مراکشی است که در قرن هشتم هجری از فاس در مراکش تا کانتون و خانبالق(پکن) در چین، یعنی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر سفر کرد. وی در سفرنامه‌ی خود در بیش‌تر سرزمین‌ها با ایرانیانی که دارای مقام ممتاز بودند، برخورد می‌کند. برای مثال، در همان زمان که به گفته‌ وی یک فقیه ایرانی در مکه‌ی معظمه مرجع فتوی بود، در اندونزی با دریاسالار بهروز و با وزیر پادشاه به نام تاج‌الدین اصفهانی ملاقات می‌کند. به علاوه، در سراندیب(سریلانکا) با پادشاه به فارسی سخن می‌گوید، در پکن از امام جماعت شهر، که ایرانی بود، نام می‌برد و در کان‌سو در جنوب چین در مهمانی امیر شهر، شعری از سعدی نقل می‌کند که خنیاگران چینی بدون آن که مفهوم آن را درک کنند، می‌خواندند و این در حالی است که هنوز صد سال از مرگ سعدی نگذشته است.

مقاله‌ی مرتبط

ابن‌بطوطه در دانش‌نامه‌ی جزیره

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.356.fa
برگشت به اصل مطلب