جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
اهواز، مرکز نی‌شکر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/5/7 | 

اهواز در محل شهر قدیم تاریانا واقع شده است. اردشیر اول ساسانی تاریانا را از نو ساخت و آن را هرمز اردشیر نامید و ساختن سد بزرگی را بر رود کارون آغاز کرد. در دوره‌ی او و جانشینانش این شهر رونق فراوان یافت و به جای شوش پایتخت سوزیانا(خوزستان) شد. هنگامی که عرب‌های مسلمان سوزیانا را گرفتند، هرمز اردشیر را سوق‌الاهواز نامیدند که به معنی بازار هوزی‌ها(بازار خوزی‌ها) است. اهواز در دوره‌ی خلیفه‌های اموی و عباسی نیز آباد بود و مرکز زراعت نی‌شکر بود.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.306.fa
برگشت به اصل مطلب