جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
فانوس‌های دریایی آبادان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/5/4 | 

بنای این شهر را به شخصی به نام عباد بن حصین نسبت داده‌اند که در دوره‌ی حجاج بن یوسف و زمان خلافت عبدالملک اموی می‌زیسته است و عبادان از نام او گرفته شده است. آبادان از دیرباز به علت موقعیت جغرافیایی‌اش برای نگهبانی دریا استفاده می‌شده است. به گفته‌ی ابن حوقل و ناصر خسرو، در آن‌جا برج‌های بلندی در دهانه‌ی دریا قرار داشته که برفراز آن‌ها برای راهنمایی کشتی‌ها، چراغ در آبگینه می‌افروختند تا باد آن‌ را خاموش نکند.(سفرنامه‌ی ناصرخسرو، دبیرسیاقی؛ صوره الارض ابن حوقل، جعفر شعار)

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.301.fa
برگشت به اصل مطلب