جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
نقش ارتباط علمی در تولید علم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از گذشته‌های دور ارتباط علمی میان دانشمندان نقش چشمگیری در پیشرفت علم داشته است. می‌دانیم که دانشمندان یونان باستان برای بهره‌مندی از دانش تمدن‌های دیگر به مصر باستان و میان‌رودان سفر می‌کردند. پیشرفت علم در گندی‌شاپور و بغداد نیز به ارتباط علمی و فرهنگی میان دانشمندان ملت‌های گوناگون مربوط بود. نامه‌نگاری میان دانشمندان، مانند نامه‌های بیرونی و ابن‌سینا و هماهنگی بیرونی و بوزجانی برای رصد هم‌زمان خورشیدگرفتگی در دو نقطه‌ی جغرافیایی، مثال‌هایی از شیوه‌های کهن ارتباط علمی است. با خیزش علمی در اروپا نیز ارتباط علمی میان دانشمندان این قاره افزایش یافت و انجمن‌ها و مجله‌هایی برای آسان کردن ارتباط علمی دانشمندان بنیان نهاده شد. سرانجام با گسترش اینترنت ارتباط علمی میان دانشمندان سراسر جهان بسیار سریع و آسان شد و رشد تولیدات علمی وارد مرحله‌ی بی مانندی شد.
    در این‌جا برای این که نقش ارتباط علمی در افزایش تولیدات علمی روشن‌تر شود نتیجه‌ی یکی از پیمایش‌های علمی درباره‌ی تولیدات علمی ایران در سال‌های اخیر گزارش می‌شود. بر پایه‌ی این پژوهش که سیامند عبدی و فاطمه رسول‌پور انجام داده‌اند، بیش از 70 درصد تولیدات علمی ایرانی در سال‌های 1999 تا 2008 میلادی حاصل همکاری‌های بین‌المللی با پژوهشگران سایر کشورها بوده ‌است.
عنوان پژوهش: بررسی تولیدات علمی ایران در پایگاه SCImago بر اساس شاخص‌های علم سنجی در طی سال‌های 1996 تا 2008
پژوهشگران: سیامند عبدی و فاطمه رسول‌پور
چکیده: پژوهش حاضر با رویکردی پیمایشی به بررسی تولیدات علمی کشور در پایگاه SCImago طی سال‌های 1999 تا 2008 میلادی می‌پردازد این پایگاه اطلاعات علمی و شاخص های سنجش کیفیت ضروری و مفید برای سنجش کیفیت مجلات، موسسات و رتبه بندی کشورها براساس داده های پایگاه اسکوپوس فراهم می کند. ایران در مجموع در این پایگاه 68401 مدرک تولید علم داشته است نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقالات مذکور در مجموع 261974 استناد دریافت کرده‌اند. مدارک قابل استناد که شامل مقالات علمی، مقالات مروری و مقالات کنفرانس ها می باشد در مجموع 66918 مدرک بوده است. میانگین استنادها در هر مدرک برابر با 83/3 درصد بوده است.شاخص هرش ایران در این پایگاه برابر با 83 است. سهم ایران در تولید علم خاورمیانه نشان می‌دهد که در سال 1996 تنها 64/4 درصد از تولیدات منطقه‌ای را مقالات پژوهشگران کشور تشکیل می‌داده که این رقم در سال 2008 به بیش از 21/37 درصد رسیده است این تعداد تولیدات در سال 2008 رتبه دوم در خاورمیانه، ششم در آسیا و بیست و دوم در جهان را برای ایران به همراه داشته‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع 73/330 درصد از تولیدات کشور در پایگاه SCImago حاصل همکاری‌های بین‌المللی با پژوهشگران سایر کشورها بوده‌است. بررسی موضوعی تولیدات بیانگر این است که حوزه‌های موضوعی پزشکی، شیمی و مهندسی پرتولیدترین حیطه‌های موضوعی و همچنین کمترین فراوانی مربوط به موضوع علم اقتصاد، اقتصاد سنجی و مالیه با 55 مدرک می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.1042.fa
برگشت به اصل مطلب