جزیره دانش- فناوری و مهندسی
بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در شب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/1/22 | 

  نمک‌های مذاب می‌توانند گرمای خورشید را در روز بگیرند و در خود اندوخته کنند و در شب آن را برای تولید الکتریسیته پس دهند.

  بیش‌تر نمک‌ها در درماهای بسیار بالا ذوب می‌شوند و تا زمانی که بسیار داغ نشده باشند، بخار نمی‌شوند. برای مثال، نمک خوراکی حدود 800 درجه‌ی سلسیوس ذوب می‌شود. بنابراین می‌توان نمک‌ها را برای اندوختن انرژی خورشیدی به صورت گرما به کار برد.

  کافی است که نورخورشید به این نمک‌ها برسد و آن‌ها را گرم کند. سپس نمک‌های ذوب شده از راه یک رسانای گرمایی در نزدیکی آب قرار گیرند. بخار داغ فراهم آمده را می‌توان برای به گردش درآوردن توربین به کار برد، بدون آن‌که بخش زیادی از انرژی خورشیدی اندوخته شده از دست برود.

  مخلوطی از سدیم و پتاسیم نیترات که به عنوان کود به کار می‌روند، می‌تواند به اندازه‌ای گرما در خود اندوخته کند که نیروگاه‌ها بتوانند تا هشت ساعت پس از غروب خورشید الکتریسیته تولید کنند.

  منبع:

How to Use Solar Energy at Night. By David Biello. February 18, 2009. sciam.com

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.433.978.fa
برگشت به اصل مطلب