جزیره دانش- فناوری و مهندسی
ویروس‌های برق‌کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/1/18 | 

ویروس‌های تغییر ژنتیکی یافته که به صورت الکترود سازمان می‌یابند، روزی می‌توانند ساختن باتری را دگرگون کنند. پژوهشگران آمریکایی ویروس‌هایی درست کرده‌اند که خودشان را خودکار با فلز پوشش می‌دهند و سر به دم آرایش می‌یابند تا آند کارآمدی برای یک باتری بسازند؛ آند بخش دارای بار منفی باتری است که الکترون‌ها از آن آزاد می‌شوند تا جریان برق برقرار شود. پژوهشگران می‌گویند که این نانوسیم‌ها، یعنی سیم‌هایی در اندازه‌ی نانومتر، می‌توانند شیوه‌ی ساختن باتری‌های لیتیومی- یونی را دگرگون کنند.

آنجلا بلچر، مهندس زیست‌شناختی که رهبری این پژوهش را انجام داده است، می‌گوید:" ساختن بخش‌های دیگر باتری فقط به طراحی نیاز دارد و ساده است. سپس با گذاشتن قطعه‌های ساخته شده در کنار هم، به آن‌ها اجازه می‌دهیم خودشان، با روند خودگردهم‌آیی، باتری را بسازند. ما می‌توانیم آن‌ها در دمای اتاق و شرایط بسیار ایمن بسازیم، به جای دمای بالا و خطرهایی که به طور معمول با تولید باتری همراه است."

این گروه پژوهشی ویروس‌های لوله‌ای شکل را که به طور معمول به باکتری‌ها حمله می‌کنند، تغییر ژنتیکی دادند تا الکترود بسازند. آنان تکه‌‌هایی از DNA تک‌رشته‌ای را به ژنوم ویروس‌ها وارد کردند تا ویروس را وادار کنند پروتین‌های ویژه‌ای بسازد که روی پوشش بیرونی آن جای می‌گیرند و به یون‌های کبالت و ذره‌های طلا پیوند می شوند. در نتیجه، ویروس‌ها یک آند کارآمد می‌شوند که رسانای خوبی برای الکترون‌ها فراهم می سازد.

پژوهشگران توانسته‌اند ویروس‌ها را چنان دست‌کاری کنند که به یک سطح بچسبند و آند‌های برگه‌ای به درازای 10 سانتی‌متر بسازند. بنابراین آنان توانسته‌اند از مقیاس نانو به مقیاس ماکرو برسند که به مفهوم آن است که باتری‌هایی به هر شکل و اندازه را می‌توان ساخت. بنابراین، چندان دور به نظر نمی‌رسد که بتوان باتری‌هایی در مقیاس کارخانه‌ای نیز از این ویروس‌ها ساخت. این پژوهش به خوبی نشان داد که کارهای زیادی با ویروس‌ها می‌توان انجام داد.

NewScientist.com news service, Journal reference: Science (DOI: 10.1126/science.1122716)

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.433.557.fa
برگشت به اصل مطلب