جزیره دانش- فناوری و مهندسی
خورشید برای تصفیه‌ روی به کار می‌رود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/5/18 | 

دانشمندان روشی برای به کارگیری انرژی نور خورشید برای استخراج فلز روی پیدا کرده‌اند. سپس می‌توان با ریخت آب روی این روی، هیدروژن تولید کرد.

از مدت‌ها پیش می‌دانستیم که فلزی‌هایی مانند روی می‌توانند هیدروژن را از مولکول‌های آب آزاد کنند. اما خالص سازی این فلز بسیار مشکل و هزینه‌بر است. در روش جدید پرتوهای خورشید به کمک آینه‌ی 64 به عرض 7 متر روی برجی حاوی دی‌اکسید روی متمرکز می‌شوند. پرتوهای متمرکز شده 300 کیلووات نیرو فراهم می‌کنند و دما را تا 1200 درجه‌ی سانتی‌گردا بالا می‌برند. در این دما هر ساعت 50 کیلوگرم پودر روی به دست می‌آید. با بهبود این فرایند، می‌توان به روش پاکیزه‌تر و کارامدتری برای تولید هیدروژن مورد نیاز خودروهای هیدروژن سوز، یعنی خودروهایی که چیزی به جز آب از آن‌ها خارج نمی‌شود، دست پیدا کرد.

http://www.nature.com, Published online: 4 August 2005

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.433.322.fa
برگشت به اصل مطلب