جزیره دانش- شیمی و علم مواد
الفبای جدید برای DNA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/4/31 | 

  نوع جدیدی از DNA مصنوعی می‌تواند پایه‌ای برای دستگاه‌های الکترونیکی بسیار ریز باشد.

  ملکول طبیعی DNA از چهار نوع باز آلی درست شده است که حروف رمز ژنتیک به شمار می‌آیند. اکنون ماساهیکو اینویه و همکارانش در دانشگاه تویاما در ژاپن با کمک دستگاه سازنده‌ی DNA توانسته‌اند چهار نوع باز مصنوعی جدید را درون اسکلت قندی ملکول DNA جای دهند.

  این DNA مصنوعی از DNA طبیعی پایدارتر است بنابراین می‌توان از آن سیم‌های الکترونیکی مولکولی ساخت که جریان الکترون‌ها را در راستای خود هدایت کنند.

  این گروه تا کنون توانسته است رشته‌ی کوتاهی DNA مصنوعی به طول 100 باز بسازد. اما آن‌ها در نظر دارند آزمایش‌هایی نیز با آنزیم‌های طبیعی انجام دهند تا رشته‌های درازتری بساند و بتوانند ملکول‌های مصنوعی را نیز به مانند ملکول‌های طبیعی همانندسازی کنند.

  منبع:

  NewScientist.com news service 14 July 2008

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.432.941.fa
برگشت به اصل مطلب