جزیره دانش- دانش آموزان
راهنمای بازی تعیین گروه خون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1348/10/11 |  نویسنده: آقاي حسن سالاری | 

راهنمای بازی تعیین گروه خون

 
1. برای شروع ، روی یکی از بیماران کلیک کنید. AWT IMAGE
2. مکان نما را روی لوله های آزمایش قرار دهید تا محتویات آنها را از نزدیک مشاهده کنید. AWT IMAGE
3. برای گرفتن نمونه خون از بیمار ، سرنگ را با موشواره بردارید و سوزن آن را در بازوی بیمار فرو کنید . سرنگ پر از خون می شود . AWT IMAGE
4. سرنگ را به درون لوله های آزمایش فرو ببرید و در هر کدام از آنها چند قطره خون بریزید. AWT IMAGE
5. خون با پادتن های درون لوله ها واکنش می دهد. نتیجه واکنش به صورت لخته خون می بینید. اگر واکنشی رخ ندهد، لخته تشکیل نمی شود. مکان نما را روی لوله های آزمایش قرار دهید تا محتویات آن ها را از نزدیک مشاهده کنید . شما با بررسی محتویات لوله ها می توانید به گروه خون بیمار را پی ببرید . AWT IMAGE
6. برای شروع دوباره ، روی "reset tubes" کلیک کنید. AWT IMAGE
7. اگر خون در لوله A لخته شد ، شما می توانید مطمئن باشید که گویچه های قرمز بیمار بر سطح خود آنتی ژن A دارند . AWT IMAGE

8.. اگر خون در لوله B لخته شد ، گویچه های قرمز بر سطح خود آنتی ژن B دارند. اگر در لوله حاوی RH لخته شد، گویچه های قرمز بیمار آنتی ژن RH دارند.

AWT IMAGE

9. مکان نما را روی بسته های خون قرار دهید . روی هر بسته نوع آنتی ژن موجود در هر نوع خون نوشته شده است .

 

AWT IMAGE
10. بسته های خون را با موشواره جا به جا و به بیمار خون تزریق کنید. ممکن است برخی بیماران به بیش از یک بسته خون نیاز داشته باشند. AWT IMAGE

  11. وقتی بیمار خون مناسب خود را دریافت کرد با کلیک کردن روی "Next Patient" بیمار دیگری را فراخوانید .

 

AWT IMAGE
مقدمه : گروه های خون ، تعیین گروه خون و انتقال خون 
نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.210.89.fa
برگشت به اصل مطلب