جزیره دانش- دانش آموزان
ادامه راهنمای بازی کلون سازی موش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1383/7/14 |  نویسنده: آقاي حسن سالاری | 

پیشنهاد می کنیم پیش از شروع کردن بازی و برای جلوگیری از به وجود آمدن کلون های ناقص، راهنمای بازی را بخوانید. البته بهتر است از راهنما نسخه چاپی تهیه و طی بازی آن را مرور کنید.

 

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
 

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.210.147.fa
برگشت به اصل مطلب