جزیره دانش- دانش آموزان
راهنمای بازی کلون سازی موش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1383/7/14 |  نویسنده: آقاي حسن سالاری | 

پیشنهاد می کنیم پیش از شروع کردن بازی و برای جلوگیری از به وجود آمدن کلون های ناقص، راهنمای بازی را بخوانید. البته بهتر است از راهنما نسخه چاپی تهیه و طی بازی آن را مرور کنید.

 

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
 

بازگشت به مقاله‌ی اصلی

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.210.146.fa
برگشت به اصل مطلب