- در پایگاه‌های دیگر
ایرانی در بیان ژولیوس سزار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۴/۲۰ | 

ژولیوس سزار، امپراتور روم که 12 ژوئیه سال 100 پیش از میلاد( روزی چون امروز ) به دنیا آمد و پانزدهم مارس سال 44 پیش از میلاد در سنای روم ترور شد، در همین روز در سال 47 پیش از میلاد سنای روم را مجبور به پذیرش این باور خود کرده بود که ایران را به دلیل هوش سرشار و وطن‌دوستی مردمانشش از برنامه لشکر کشی‌های آینده او حذف کند. وی در آن جلسه سنا گفته بود که به نظر او ایران قدرتی پایدار و همیشگی است. شرح این مذاکرات سنای روم تا به امروز باقی مانده است.
سزار که از سوی سنا برای ده سال دیگر به ریاست قوه مجریه سراسر روم برگزیده شده بود، سال‌ها پیش از آن در جریان تعقیب رقیب خود " پمپی " و تصرف مصر ، که از اینجا به منظور قلع و قمع دست نشاندگان پمپی به سوریه رفته بود، در شمال سوریه ( جنوب ترکیه امروز ) با دسته ای از سپاهیان ایرانی به فرماندهی پسر شاه وقت ایران در گیر و مصاف داده بود و با روحیه و تاکتیک جنگی ایرانیان آشنا شده بود. با این که دولت وقت ایران پیش از آن وعده کمک نظامی به پمپی داده بود سزار حاضر نشد بیش از مصافی که ذکر شد با ایران درگیر شود.


روز شمار تاریخ ایران

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=9.160.611.fa
برگشت به اصل مطلب